Nauczyciele

mgr Marian Roman – Dyrektor szkoły


  • - nauczyciel dyplomowany
  • - absolwent historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • - ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie
  • - ukończył bibliotekoznawstwo
  • - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

mgr Wiesław Ciećka


– nauczyciel dyplomowany
– absolwent wychowania plastycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie
– ukończył studia podyplomowe z nauczania techniki w szkole podstawowej i gimnazjum na wydziale matematyczno-przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego
– posiada kwalifikacje do prowadzenia szkolnej biblioteki
– ukończył studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
– nauczyciel plastyki, zajęć technicznych i bibliotekarz

mgr Konrad Szumilak


– nauczyciel dyplomowany
– absolwent geografii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
– ukończył studia podyplomowe z matematyki w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Zamościu
– ukończył studia podyplomowe z informatyki w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Zamościu
– nauczyciel matematyki i geografii

mgr Agata Lentowicz


– nauczyciel mianowany
– absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie
– ukończyła Studium Nauczania Przedszkolnego w Przemyślu
– nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Bożena Roman


– nauczyciel mianowany
– absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
– ukończyła Studium Nauczania Początkowego w Zamościu
– posiada kwalifikacje do nauczania muzyki
– nauczyciel kształcenia zintegrowanego

ks. mgr Julian Leńczuk


– nauczyciel dyplomowany
– absolwent teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie
– nauczyciel religii

mgr Ewa Cich-Kordulewska


– nauczyciel dyplomowany
– absolwentka Kolegium Języka Angielskiego w Jarosławiu
– Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie – kierunek filologia angielska
– Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
– Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - kierunek filologia angielska
– nauczyciel języka angielskiego

mgr Mateusz Watrak


– nauczyciel dyplomowany
– absolwent wychowania fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie
– nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Marta Patałuch


– nauczyciel dyplomowany
– absolwent pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie
– absolwent filologii germańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie
– absolwent kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki
– nauczyciel języka niemieckiego
– pedagog

mgr Bogdan Zarębski


– nauczyciel dyplomowany
– absolwent fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie
– ukończył studia podyplomowe z matematyki na Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie
– nauczyciel fizyki

mgr Andrzej Kulisz


– nauczyciel mianowany
– absolwent teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie
– ukończył kolegium teologiczne o specjalności organistycznej
– nauczyciel muzyki

mgr Anna Mamczur


– nauczyciel dyplomowany
– absolwent filologii polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie
– ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej w WSZiA w Zamościu
– nauczyciel języka polskiego i wychowawca świetlicy szkolnej

mgr Krystyna Jaremko


– nauczyciel dyplomowany
– absolwent historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie
– ukończyła studia podyplomowe z wychowania fizycznego na Uniwersytecie Rzeszowskim
– nauczyciel historii i wychowania fizycznego

mgr inż. Andrzej Gmiterek


– nauczyciel dyplomowany
– absolwent informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
– nauczyciel informatyki

mgr Luiza Pinkowicz


– nauczyciel dyplomowany
– absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim,
– ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
– absolwent kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki,
– ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej (zespół aspergera, autyzm),
– ukończyła studia podyplomowe z zakresu historii i wos-u,
– nauczyciel języka polskiego, nauczyciel wspomagający, rewalidant, wychowawca świetlicy.

mgr Katarzyna Ciećka


- studia stacjonarne na wydziale pedagogiczno – artystycznym na kierunku pedagogika w specjalności edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym na Uniwersytecie Rzeszowskim

mgr Krystyna Mroczek


– nauczyciel dyplomowany
– absolwentka pedagogiki z zakresu nauczania początkowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie
– ukończyła studia podyplomowe z przyrody na Uniwersytecie Rzeszowskim
– ukończyła studia podyplomowe z biologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- posiada kwalifikacje do prowadzenia szkolnej biblioteki
– nauczycielka biologii, przyrody, świetlicy, bibliotekarka

Facebook
Skip to content