Dzień Edukacji Narodowej

14 października obchodziliśmy  jedno z najważniejszych świąt szkolnych: Dzień Edukacji Narodowej. Ustanowiono je w rocznicę powołania przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej. Była to pierwsza w ówczesnej Europie państwowa instytucja oświatowa, mająca charakter odrębnego ministerstwa. Najwybitniejsi intelektualiści doby oświecenia skutecznie usprawnili system nauczania, zaktualizowali podręczniki czy wprowadzili do szkół lekcje w języku polskim. Domagając się wychowania patriotycznego, wpłynęli na kształtowanie się wśród kolejnych pokoleń Polaków nowoczesnej świadomości obywatelskiej.

Z tej okazji w naszej szkole już w piątek w dniu poprzedzającym święto zostało zorganizowane spotkanie uczniów z nauczycielami i pracownikami szkoły. W uroczystości wzięli udział rodzice uczniów i zaproszeni goście. Obecnością zaszczycił nas Pan Daniel Lomber Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz emerytowani  nauczyciele naszej szkoły.

Uroczystość rozpoczął Pan Dyrektor, który przywitał zgromadzonych i przybliżył kontekst historyczny uroczystości. Następnie zabrali głos uczniowie, którzy humorystycznie przedstawili pracę nauczycieli , złożyli im  serdeczne życzenia i wręczyli kwiaty.

W imieniu swoim i Pana Burmistrza głos zabrał pan Daniel Lomber Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Narol, który dziękując nauczycielom i pracownikom szkoły pięknie opowiedział o ich  pracy i roli w społeczeństwie. Następnie wręczył nagrody Burmistrza Pani Renacie Koszczan i Panu dyrektorowi.

Na zakończenie dyrektor szkoły  wręczył nagrody nauczycielom i pracownikom szkoły i złożył życzenia  dziękując za to , że w serdecznej atmosferze rozwijają pasję w  uczniach.