INTERNET - sprawdzian wiadomości
(5kB)

Jak nazywa się urządzenie w komputerze, dzięki któremu możemy nawiązać połączenie z Internetem?

              e-mail
              serwer
              modem
              przeglądarka internetowa

(5kB)

Podczas łączenia z Internetem przez modem należy wpisać hasło. Jakie?

              www
              ***
              ppp
              xxx

(5kB)

Od jakich kombinacji liter zaczyna się każdy adres strony internetowej?

              ppp
              iii
              www
              xyz

(5kB)

Który z niżej podanych adresów kont pocztowych jest poprawny?

              kowalski@onet.pl
              kowalski.interia.pl
              kowalski.wp.pl@
              @kowalski

(5kB)

Co wchodzi w skład adresu e-mail

              login, "małpa", modem
              login, "małpa", domena
              login, "małpa", "goryl"
              login, domena, adres

(5kB)

Aplikacja (program) umożliwiający oglądanie stron internetowych to:

              przeglądarka internetowa
              program pocztowy
              edytor internetowy
              modem

(5kB)

Która część adresu e-mail wisniewski@interia.pl jest loginem?

              wisniewski
              @
              interia
              interia.pl

(5kB)

Który z wymienionych programów to program pocztowy (obsługujący pocztę internetową)?

              Microsoft Word
              Microsoft Outlook Express
              Microsoft PowerPoint
              Paint

(5kB)

W jaki sposób prawidłowo należy rozłączyć połączenie z Internetem?

              wyciągnąć wtyczkę z kontaktu
              wyłaczyć komputer przyciskiem na obudowie
              kliknąć na polecenie START na pasku zadań, a następnie na ZAMKNIJ oraz OK
              dwukrotnie kliknąć na ikonkę dwóch komputerów, a następnie kliknąć ROZŁĄCZ

(5kB)

Która ikonka służy do uruchomienia przeglądarki internetowej?

(13kB)
                                                                                               

(5kB)

Która ikonka służy do uruchomienia programu pocztowego?

(13kB)
                                                                                               

(5kB)

W jaki sposób uruchamiamy przeglądarkę internetową?

              dwukrotnie klikamy na jej ikonkę znajdującą się na pulpicie
              raz klikamy na jej ikonkę na pulpicie, a następnie wciskamy klawisz ENTER
              oba powyższe sposoby są prawidłowe
              żadem z powyższych sposobów nie jest prawidłowy

(5kB)

ONET.PL to:

              rodzaj modemu
              portal internetowy
              komputer, który może połaczyć się z Internetem
              rodzaj skrzynki pocztowej

(5kB)

W adresie e-mail:

              piszemy wielkie litery (np. A, B, C) oraz możemy używać polskich znaków (np. ś, ą, ł)
              piszemy wielkie litery oraz nie możemy używać polskich znaków
              piszemy małe litery oraz możemy używać polskich znaków
              piszemy małe litery oraz nie możemy używać polskich znaków