Najlepsi z angielskiego

 28 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej Św. Brata Alberta w Narolu odbyła się kolejna edycja Międzyregionalnego Konkursu Języka Angielskiego „. Nagrody na konkurs ufundowały wydawnictwa językowe: EGIS, Pearson, Macmillan, Oxford i Rada Rodziców SP Narol. Celem konkursu było: rozwijanie u uczniów zainteresowania nauką języka angielskiego, kształtowanie umiejętności językowych, kreatywnych i zaangażowanych postaw uczniów oraz zachęcanie do poszerzania wiedzy o krajach anglojęzycznych. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykazać się umiejętnościami: czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu, konstruowania wypowiedzi pisemnej, znajomością słownictwa i zagadnień gramatycznych na poszczególnych poziomach i umiejętnością komunikacji w języku angielskim.

        W etapie gminnym wzięło udział 37 osób ze szkół podstawowych z Narola,  Rudy Różanieckiej oraz naszej szkoły w Łukawicy wyłonionych wcześniej w eliminacjach szkolnych. Jury konkursowe, złożone z nauczycieli języka angielskiego z poszczególnych szkół, po sprawdzeniu prac konkursowych wyłoniło następujących laureatów:
W kategorii klasy czwartej najlepsi okazali się:

 • I miejsce – Hubert Mazurek kl. IV b

 • II miejsce – Filip Adamek kl. IV b

 • III miejsce – Aleksandra Szularz kl. IV b

 Wyróżnienie – Tytus Sroka kl. IV c

W kategorii klas piątych czołowe miejsca zajęli:

 • I miejsce – Sebastian Mamczur SP Łukawica

 • II miejsce – Diana Pszonka SP Łukawica

 • III m. – Maksymilian Morchonowicz kl. V a

W kategorii klas szóstych wyróżnieni zostali:

 • I miejsce – Damian Żukowicz kl. VI b

 • II miejsce – Michał Pinkowicz kl. VI c

 • III miejsce – Aleksandra Żołądek kl. IV a

W kategorii klas siódmych w czołówce uplasowali się:

 • I miejsce – Zuzanna Szularz kl. VI b

 • II miejsce – Maksymilian Cencora kl. VI a

 • III miejsce – Adrian Nowicki kl. VI a                                                                                                                                                                             Bardzo dziękujemy  organizatorom za zaproszenie naszej szkoły. Wszystkim nauczycielom i uczniom gratulujemy udziału i wyników. Do konkursu uczniów z naszej szkoły przygotowała Pani Ewa Cich-Kordulewska.