Światowy Dzień Sybiraka

Światowy Dzień Sybiraka to ważna uroczystość zapisana w naszym   szkolnym kalendarzu. Cała społeczność szkoły wraz z Sybirakami podobnie jak każdego roku zebrała się na uroczystym nabożeństwie w Kościele Parafialnym w Łukawicy. Po mszy św. ,przed tablicą upamiętniającą deportację mieszkańców Łukawicy i okolic,  zostały złożone kwiaty .

Uczniowie z tej okazji przygotowali piękną część artystyczną , którą dedykowali wszystkim kombatantom.  Wzruszeni goście serdecznie podziękowali uczniom i nauczycielom za pomoc w zorganizowaniu święta.

Występy artystyczne uczniów przygotowali :Pani Anna Mamczur, Pan Wiesław Ciećka, pomocą służyli Panowie Andrzej Kulisz i Adam Wiciejowski.