Junior Eurovision Song Contest 2017 w Łukawicy

11 maja 2017 roku w naszej szkole odbył się konkurs w ramach obchodów Dnia Języków Obcych pod hasłem „Szkolna Eurowizja”. Celem tego przedsięwzięcia była prezentacja języków obcych, a także rozwijanie zainteresowań innymi kulturami oraz rozbudzanie motywacji do nauki języków obcych.

Konkurs polegał na tym, że chętni uczniowie mieli przygotować piosenkę w języku obcym, indywidualnie lub w parach. Występy w szkolnej Eurowizji poprzedziła inscenizacja, w której uczniowie z III gimnazjum udowodnili, jak ważna w dzisiejszym świecie, w sytuacjach życia codziennego jest znajomość języków obcych, jako przykład pokazana została scenka na lotnisku oraz gala Eurowizji….w której wystąpili : Kamil Szałański i Wiktor Wolanin z klasy I gimnazjum, reprezentując Czechy , Sebastian Mamczur z klasy IV, reprezentując Portugalię , Krzysztof Płazio z III gimnazjum – Niemcy, Katarzyna Mazurkiewicz i Wiktoria Nisztuk z klasy V przygotowały piosekę „Panie Janie..” w kilku językach, Magdalena Szawara z kalsy III zaśpiewała pisenkę po rosyjsku, Magdalena Stopyra reprezentowała Włochy , Julia Wolanin i Małgorzata Zaborniak z klasy VI prezentowały poisenkę hiszpańską.

Jury, w składzie którego zasiedli obecni nauczyciele, pan dyrektor, wyłoniło zwycięzców: I miejsce zajęła Magdalena Stopyra , II miejsce – Magdalena Szawara , III miejsce – Sebastian Mamczur, IV miejsce Julia Wolanin i Małgorzata Zaborniak. Zostały również przyznane gromkimi brawami nagrody publiczności, które otrzymali Kamil Szałański i Wiktor Wolanin oraz Krzysztof Płazio, wszytkie te osoby otrzymały atrakcyjne nagrody (albumy na zdjęcia, książki, notatniki), natomiast pozostali uczestnicy konkursu dostali nagrody pocieszenia (pisaki, słodycze).

Całość przygotowały nauczycielki języków obcych: pani Ewa Cich- Kordulewska i pani Marta Patałuch.

Uczestnikom konkursu i paniom serdecznie gratulujemy.