Oddziały przedszkolne samodzielnie produkowały papier, a później  wydały książeczki.